Heredom

Ime mitske planine u Škotskoj, za koju niko ne zna tačno gde je, ali se kaže da je masonerija potekla odatle i da je na njoj zasedala prva masonska loža. Najpribližniji lociranju Heredoma su masoni iz Škotskog grada Kilvininga, koji tvrde da su pronašli utvrđenje iz XII veka koje odgovara opisu iz legende. Masoni iz Kilvininga tu nisu stali, već tvrde da je u tajnim prostorijama tog utvrđenja bio sakriven i Sveti Gral.

« Back to Glossary Index