Gvožđe

Metal kome je planetarni korespondent Mars. U gradnji Solomonovog hrama je bilo zabranjeno koristiti gvožđe jer je za Jevreje to bio vulgaran materijal. Znanje obrade metala i kovanje gvožđa je oduvek bila komparativna prednost pojedinih naroda tokom istorije čovečanstva, pa je to motiv koji se ćesto javlja u masonskim legendama.

« Back to Glossary Index