55-5 Pentagram

Značenje pentagrama je variralo kroz istoriju, religije i mnoge različite kulture. Prikazan je kao simbol jedinstva, zla, elemenata, božanske boginje i veruje se da predstavlja kako satanska tako i hrišćanska verovanja. Pentagram je izuzetan simbol koji se nalazi u jednostavnoj lepoti Prirode; primeri uključuju jabuke, latice cveća i morske zvezde.

Počećemo značenjem pentagrama kroz istoriju. Pošto se značenje pentagrama menjalo mnogo puta kroz istoriju, mislio sam da će vremenska linija biti najlakši način da se prikaže razvoj pentagrama.

Značenje pentagrama u Mesopotamiji.

Oko 3000. pre nove ere, Mesopotamijom su upravljali Sumerani koji su stvorili prvi poznati pisani jezik (koji se naziva klinopisom, što je bilo klinasto pismo). Sumerani su zagrebali simbole pentagrama u kamen i takođe ih postavili na glinenu keramiku. Veruje se da Sumerani nisu bili zabrinuti za orijentaciju pentagrama i često su bili postavljeni u obrnuti položaj. Ovo je najstarija poznata upotreba simbola pentagrama. Zbog neadekvatne dokumentacije, istoričari imaju tendenciju da se ne slažu oko toga ZAŠTO je korišćen pentagram, ali postoji nekoliko teorija. Prva teorija veruje da pentagram prikazuje pet planeta koje se vide na noćnom nebu, uključujući Jupiter, Mars, Merkur, Saturn i Veneru. Druga teorija opisuje broj pet koji predstavlja Ištar (vavilonsku boginju seksualne ljubavi i rata); pentagram je simbolizovao i odavao joj čast kao ženskog božanskog.

Značenje pentagrama u staroj Grčkoj.

Drevni grčki filozof Pitagora, verovao je da svaki broj ima jedinstvena magijska svojstva. Broj pet je predstavljao ljudski život iz različitih razloga, počevši od ideje da je zbir prvog neparnog i parnog broja jednak pet. Drugo verovanje sugeriše da pet predstavlja ljudski život jer ljudska ruka ima pet prstiju, a ekstremitete ljudskog tela (glava, ruke i noge) jednakih pet.  Pentagram su izabrali Pitagorejci kao simbol identifikacije, a korišćen je i kao amajlija za zdravlje. Kasnije je Euklid, izložio geometriju u svojoj knjizi Elementi (iako su osnove koje verovatno potiču iz Drevnog Egipta). Euklid je dokazao Pitagorinu teoremu i opisao formiranje pet pravilnih čvrstih tela, poznatih kao Platonova tela (tetraedar, heksaedar, oktaedar, dodekaedar i ikosaedar), koje je smatrao savršenim. Ideja da je broj 5 Svet rezultirala je stvaranjem petog elementa (kvintesencije) u prethodna četiri koja su formirala ljudsko biće. Platon je kasnije utvrdio da Platonska čvrsta tela predstavljaju pet građevinskih blokova materije i upario ih sa elementima (vatra, vazduh, zemlja, voda i etar). Sve u svemu, Grci su verovali da je Pentagram veoma sveti simbol zbog svojih matematičkih proporcija.

Značenje pentagrama u srednjem veku.

Iako je teško poverovati, ali tokom srednjeg veka, pentagram je bio jedan od glavnih simbola ranog hrišćanstva mnogo pre nego što je prikazivao veštičarenje. Hrišćani su često koristili pentagram da predstavljaju pet Hristovih rana, simbolizujući njegove ruke, noge i ubod nožem koji je zadao rimski vojnik dok je visio na krstu tokom raspeća. Možda je čak predstavljala i Vitlejemsku zvezdu, koja je vodila tri mudraca ka bebi Isusu. Takođe, pošto je pentagram stvoren jednim tečnim pokretom bez podizanja pera, hrišćani su ga povezali sa Alfom i Omegom (početkom i krajem). Čak se verovalo da pentagram odbija zle duhove i veštice, pa se često postavljao na prednje ulaze i prozore. Tokom renesanse, humanisti su verovali da je krug svet i da predstavlja Boga ili božanstvo, a kvadrat simboliše zemlju i naše fizičko carstvo.

Dakle, čovek koji formira krug mogao bi simbolično da transcendira izvan fizičkog sveta u duhovni. Vitruvijanski čovek Leonarda da Vinčija prikazuje čoveka koji formira krug sa ispruženim rukama i nogama. Postavljajući ga unutar kvadrata i kruga, Leonardo da Vinči demonstrira, metaforički, da ljudi mogu postojati u duhovnom i fizičkom carstvu u isto vreme. Da Vinčijev Vitruvijanski čovek je zasnovan na konceptima rimskog arhitekte i inženjera Vitruvija i njegovim spisima iz arhitekture, koje su na osnovu njegovog ličnog znanja i filozofskih spisa napisali poznati grčki arhitekti. Heinrih Kornelius Agripa, renesansni teolog ezoteričnih ideja, napisao je De Okulta Filosofia.U svojoj knjizi on se poziva na drevno pismo tebanskog alfabeta i analizira široko rasprostranjeno verovanje da je univerzum napravljen po uzoru na ljudski dizajn i da poseduje dušu. Poput Da Vinčijevog Vitruvijanskog čoveka, Agripa je skicirao čoveka sa raširenim rukama i nogama, simbolizujući pentagram. Takođe je verovao da su ljudi savršen primer univerzuma i da je idealna slika ovoga bio pentagram. Svaka tačka predstavlja delove ljudskog tela i nebeska tela otkrivena u to vreme (Mars predstavlja glavu, Jupiter desnu ruku, Saturn desnu nogu, Merkur levu nogu, Venera levu ruku i Mesec blizu genitalija).

Pre nego što dođemo do značenja pentagrama iz sredine 19. veka, da se prvo vratimo u prošlost na 1098. godinu na Anselma od Ribemonta i pismo koje je napisao u kome je detaljno opisan njegov izveštaj o Prvom krstaškom ratu; u njemu je napisao da su Turci „glasno dozivali Bafometa“. Ovo je bio prvi put da se pominje ime Bafomet, a većina istoričara veruje da su prizivali Muhameda. Posle ovoga, mnogi nevini ljudi su uhapšeni i lažno optuženi da su ga obožavali tokom godina. Od sredine19. Veka pa sve do 1861. pentagram je imao samo pozitivne konotacije i duhovna značenja sve do francuskog okultiste Elifasa Levija i njegove knjige (Transcendentalna magija: njena doktrina i ritual). Elifas Levi opisuje kozju glavu tako što opisuje orijentaciju pentagrama i opisuje Bafometov prikaz što možemo pronaći u odlomku iz već pomenute knjige „Obrnuti pentagram, sa dve tačke koje se projektuju nagore, simbol je zla i privlači zlokobne sile jer preokreće pravilan poredak stvari i pokazuje trijumf materije nad duhom. Plamteća zvezda, koja je, kada je okrenuta naopačke, hijeroglifski znak jarca crne magije, čija glava može biti ucrtana u zvezdu, dva roga na vrhu, uši na desno i levo, brada na dno. Držimo lik Petokrake uvek uspravno, sa najvišim trouglom koji pokazuje ka nebu, jer je to sedište mudrosti, a ako se figura obrne, rezultat će biti izopačenost i zlo!“

Značenje pentagrama u masoneriji.

Kada sam u grubim istorijskim crtama opisao značenje pentagrama i kako se sam pentagram provlačio kroz istoriju, osvrnuću se na značenje pentagrama u masoneriji, kao i samo značenje pentagrama i broja 5 u ritualu unapređenja na pomoćnički stepen. Pentagram i masonerija imaju nekoliko zajedničkih stvari:

  • I pentagram i masonerija su zasnovani na principima ravnoteže, harmonije i simetrije. Pet tačaka zvezde su jednake dužine i ravnomerno su raspoređene, za koje se kaže da predstavljaju ravnotežu i harmoniju. Slično, masonerija promoviše ideju da svi ljudi treba da teže ravnoteži i harmoniji u svojim životima.
  • I pentagram i masonerija naglašavaju važnost bratstva i uzajamne pomoći. Pentagram se koristi da predstavlja pet tačaka zajedništva, a to su pet načina na koje se masoni podstiču da pomažu jedni drugima: u radu, u tuzi, u bolesti, u siromaštvu i u smrti. Masonerija je bratska organizacija koja ističe važnost bratstva i uzajamne pomoći među svojim članovima.
  • I pentagram i masonerija su povezani sa konceptom Božanskog. Pentagram je povezan sa Plamtećom zvezdom, za koju se kaže da predstavlja Božansko Proviđenje ili Svevideće Božje oko. Slobodno zidarstvo se često povezuje sa verovanjem u Vrhovno biće i važnost moralnog i vrlinskog života.
  • I pentagram i masonerija imaju bogatu simboličku istoriju. Pentagram je korišćen za predstavljanje širokog spektra ideja i koncepata u različitim kulturama i sistemima verovanja. Slobodno zidarstvo takođe ima bogatu simboličku istoriju i koristi razne simbole da prenese svoja učenja i principe.

Generalno, pentagram je važan simbol za masone jer služi kao podsetnik na vrednosti i principe koji su im dragi. Pentagram je simbol važnosti ravnoteže, harmonije, bratstva i prisustva Boga, što je centralno za masonski način života.

Utvrdili smo duboku povezanost znaka kroz rad masona sada mogu preći na unapređenje Masona sa stepena učenika na stepen pomoćnika i to predstavlja jako bitan stadijum u razvoju samog Masona. Mason je produbio svoje postojeće znanje i u tom trenutku postaje sposobniji da sagleda sebe, Kosmos i sam svet u kome se nalazi. Kao što je za Učenika trougao i sam broj tri bio od velikog značaja, susrećući ga svuda kroz svoje učenje, za Pomoćnika ima značaj i nosi dalju pouku, broj Pet.  Njegovo povećanje nadnice se u ritualu odigrava kroz pet putovanja. Na prvom putovanju otkrivaju mu se čekić i dleto. Na drugom putovanju lenjir i šestar. Na trećem lenjir i poluga, na četvrtom libela, a na petom mistrija. Ova putovanja su praćena otkrićima koja bacaju novu svetlost na smisao ovih simbola. Prvo putovanje je obeleženo otkrićem pouke o pet čula, drugo je obeleženo arhitektonskim stilovima stubova graditeljstva, treće je otvoreno za slobodne veštine, a na četvrtom otkrivaju mu se filozofi, dok je na petom obeležje Rad. Ono što je bitno na ovim putovanjima, za Pomoćnika, je smisao tri alhemijska metala, koji su srebro, bronza i gvožđe i na njima on dobija znanje o preprekama na putu. Pomoćnik tako biva na više razina duboko povezan sa Plamenom Zvezdom i mističnim slovom G.

Pomoćniku je pet godina, a svoju platu prima kod stuba zvanog “Jakin” (kao Učenik, bilo mi je tri godine i primao sam platu kod “Boaz-a”). Ova dva stuba su dve potpore Hrama i njihovim osvešćenjem u Masonu nastaje dublja ravnoteža i jači protok znanja i energije. On hoda u Loži sa pet koraka, a peti ugao učeničke kecelje se presavio u središte tako da duh masona obitava u srži elemenata. Nesumnjivo pet putovanja, pet kruženja, su put uspenja po elementima Drevnih, ali i pet nivoa koje vode do buđenja središnje moći u čoveku (Masonu). Putovanjem unapređenja pet kraka Plamene Zvezde je probuđeno, a njena budnost je u samoj tački. U središtu Plamene Zvezde je slovo G iz koje sam Veliki Neimar upravlja Radom, a ono se tumači i kao Geometrija, Gnoza, Genij, Generacija, Grifon, God (engl. Bog), Grand, Gama i Gold (engl. zlato). To slovo je energija kojom Veliki Arhitekta pokreće, osnažuje i prosvetljuje Rad, omogućujući Masonu da znajući pet elemenata u sebi može sam da razvija Rad kroz svoju Istinsku Volju i Istinsku Prirodu.

Sve ovo gore navedeno, svi milenijumi unazad ne bi ništa značili da mi nismo dobri ljudi na dobrom glasu koji čuvamo i negujemo simbole kroz konstantan rad i trud. Profani život je jedan mali fragment pentagrama, neispunjen krug učmalosti svakodnevnice, jedan veliki kamen koji nije još načet. Međutim kada dođemo do spajanja u bratskom lancu, tada pentagram dobija pun krug i smisao plamene zvezde i univerzalnog G u sredini. Svako od nas u dubini duše nosi pentagram i Da Vinčijevog savršenog čoveka. Na meni je da pokušam da otključam fragment po fragment.

U zaključku, pentagram i masonerija kroz vezu naglašava trajnu moć simbola i mitologije. Pentagram je zaokupirao maštu ljudi širom sveta, a njegov uticaj se oseća i danas. Dok nastavljam da istražujem misterije univerzuma, možda ću u jednom trenutku otkriti da su simboli poput pentagrama više od običnih relikvija prošlosti – oni možda sadrže ključ za otključavanje tajni budućnosti.

Brat T.D.S. Nemanja Niš