55-4 Šta je to Slobodno Zidarstvo?

Ko je Slobodni Zidar ili Mason?

Slobodno Zidarstvo je najveće svetsko dobrotvorno društvo koje u redovnim ložama broji oko pet miliona muških članova. Masonerija, Masonstvo, ili Slobodno Zidarstvo nije tajna organizacija, ali je organizacija sa tajnom, koja svojim članovima postavlјa visoke moralne standarde. Princip na kome se organizacija Slobodnih Zidara bazira je etički. Međutim, ono što u okvirima etičkih stremlјenja tražimo, jesu jasne granice, a ne sloboda (Br. D.S.). Sloboda izbora je vrlo ograničena, jer Slobodne zidare ujedinjuju zajedničke granice, a ne ”sloboda”. Slobodni Zidari poštuju rituale kao zbirku pravila koja ih ograničavaju i podsećaju na one koji su unapredili čovečanstvo, a poštovali su ta ista pravila (Br. D.S.). Slobodne Zidare povezuju ista etička pravila (granice), ali i težnja za slobodnom i probijanjem granica stvaralaštva i doprinosa čovečanstvu. Istorijski i filozofski temelјi organizacije Slobodnih zidara se istražuju u mitovima i istorijskim istinama o Hiramu Abifu (1570 g.p.n.e.) i Pitagorejskom bratstvu (VI vek p.n.e.).

Prema Albertu Pajku, Slobodno Zidarstvo je energija koja nalazi svoj cilј i rezultat u pobolјšavanju čovečanstva. Suprotno, Albert Pajk naglašava da Slobodno Zidarstvo nije osmatračnica bez rezultata, niti je zabava za radoznale. Slobodni Zidari osećaju dubok interes i privrženost za ovaj svet i rade na njegovom unapređenju. Prema Pajku, cilј Slobodnog Zidarstva je širenje moralnih, političkih, filozofskih, i religijskih istina, i korišćenje svih vrlina. Zlo, bol i tuga su privremeni za mudre i korisne cilјeve. Poštovanje velikog Arhitekte Univerzuma, upoznavanje i bliskost sa čudima prirode, i sreća čovečanstava ostvariva stalnim angažovanjem svih vrlina su cilјevi Slobodnog Zidarstva. Slobodno Zidarstvo je društvo lјudi sa vrlinama koji rade na oslobađanju svoje duše od tiranije strasti i na razvijanju klica svih društvenih vrlina. Cilј je da se ublaži priroda čovečanstva, a usavrši intelektualni deo u čoveku. Odnosi lјudske duše prema ostatku prirode su misterija koju treba otkriti i unaprediti. Savršenost duše usavršava i moral i društvo. Zapravo, cilј je samo jedan – pobeda Dobra. Zlo je bolest. Istina je svetlost. Suprotno je mrak. U mraku živi Đavo, koji je otac laži. Nјegovim lažima podležu samo oni, manje umni, koji zaboravlјaju da postoji Bog, jedini i svemoćni Gospodar sveta (Prep. Nikita Ispovednik). Ko u Boga veruje, nema nedostatak želјe i hrabrosti da bude na putu izbavlјenja od Lukavoga. Slobodni Zidar nije samo na putu sopstvenog izbavlјenja od zla, već ima obavezu da doprinese izbavlјenju sveta.

Slobodnozidarsko Bratstvo je etičko, prosvetno, i dobrotvorno društvo, posvećeno istini, negovanju prijatelјstva i lјubavi prema drugim lјudima. Kao svoj moto ističe: ”Slava radu!”, ”Bog je Zakon!”, ”Red iznad haosa!”, ”Sloboda, Jednakost, Bratstvo!”, a što je sasvim suprotno od brojnih tužnih novo-poslovičnih ubeđivanja, opisa, i objašnjenja srpske životne današnjice da ”Pošten čovek nikom ne treba”, da je ”Najjače bratstvo po grehu”, da ”Srbija živi po naređenju”, da je ”Servilnost klјuč za uspeh”, da ”Kada se dva interesa spoje – sve je moguće”, ”Sve je trgovina, samo je pitanje čime se trguje”, te ”Koga je snašlo, neka trpi”, ili ”Kakvo ti je sedište, takvo ti je gledište”, i slično, što nisu poslovice iz narodnog stvaralaštva na koje smo nacionalno ponosni. Suprotno takvom mračnom, egocentričnom i beznadežnom opisu mogućeg lokalnog društva da, recimo, ”Srbija živi po naređenju”, Slobodni Zidari će radije podržati misao da ”Niko ne živi po naređenju, jer je to pakao, nego se živi po milosti Božijoj, od lјubavi Živoga Boga, i u tajni Božanstvenih sila!”. Slobodno Zidarstvo ne teži pokoravanju volјe drugih, iako je to često najviši cilј lјudske ambicije, dok Slobodni Zidar nije ”jedna slamka među vihorove”, koja je nekako ukloplјena u društveni sadržaj ”usamlјene gomile”, već deo Slobodnozidarske zajednice – čije su karike Bratskog lanca povezane vrednostima Slobodnog Zidarstva.

Ako je Bog dao čoveku slobodnu volјu, Slobodni Zidari bi trebalo da su poslednji koji bi se tog dara odrekli. Slobodnozidarski način života integriše društvenu, religijsku, obrazovnu i psihološku stranu života. Ove četiri sfere života (psihološka, društvena, religijska i naučno-obrazovna) se temelјe i spajaju na principima rada i odgovornosti, samoupoznavanja, ličnog razvoja, ličnog primera, i doprinosa izgradnji i pojedinca i zajednice. Slobodno Zidarstvo traži odricanje od poroka, strasti, samoobmanjivanja, laskanja sebi, odricanje naših prednosti nad drugima, traži da odbacimo našu sebičnost, opčinjenost sobom, i razmišlјanja o sebi. Slobodno Zidarstvo traži posedovanje srdačne prirode i nežnog karaktera, lјubaznost i opraštanje prema slabijima, oprost našim neprijatelјima. Plemenito i srdačno ponašanje, sažalјenje, oproštaj i lјubav prema svima. Iskrena sklonost prema poštenju, umesto ličnog interesa, iskreno lično unapređenje i lično pobolјšanje, umesto podsticanja dobrog mišlјenja o sebi kod drugih, iskreni cilјevi i namere, su uputstva za Slobodne Zidare. Cilјati na najbolјe, a biti zadovolјan najbolјe mogućim. U svetu naselјenom lјudima sa telima, njihovim telesnim potrebama i životinjskim strastima, nikada neće biti sasvim dobro. Međutim, Slobodnozidarski vrhunski cilј je Dobro.

Slobodno Zidarstvo se definiše kao drevno inicijacijsko bratstvo lјudi posvećenih služenju Bogu i društvu, odnosno, kao udruženje lјudi koji drže do moralnih i duhovnih vrednosti, i pojedinca, i lјudske zajednice. Osnovna načela Slobodnih Zidara su bratska lјubav, dobročinstvo i istina. Slobodan Zidar ili Mason je slobodan čovek na dobrom glasu, dok Slobodno Zidarstvo stvara ambijent u kome dobar čovek postaje još bolјi. Slobodno Zidarstvo je dobrotvorna, društvena, obrazovna i filozofska organizacija. Nije religija, ali podržava svoje članove da budu aktivni u svojoj izabranoj religiji, nije politika, ali podržava svoje članove da budu aktivni u građanskom životu, poseduje svoje tajne, ali nije tajna organizacija. Slobodno Zidarstvo je graditelј društva, i bratstvo lјudi koji su se obavezali na moralnost u javnom i privatnom životu, koji veruju u Boga, i u ustavno pravo čoveka da slobodno izabere svoje religijsko i političko opredelјenje.

Slobodni Zidari, u skladu sa nominalnim vrednostima organizacije, utiču na sprečavanje društvenih destrukcija, ali sa osnovnim fokusom rada na sebi, upoznavanju sebe, traženju mere, i ličnom prosvećivanju u traženju istine. Međusobna su podrška u sopstvenom usavršavanju.

Slobodni Zidari rade na obnovi onih vrednosti koje su potrebne za izgradnju društva na pravednim temelјima. Slobodno Zidarstvo uči da se put ka sreći nalazi u putovanju prema usavršavanju duha, intelekta, i duše. Slobodno Zidarstvo podstiče i upućuje lјude da dosegnu svoje najveće potencijale. Slobodno Zidarstvo daje osećaj zajedništva, jednakosti i slobode. Slobodno Zidarstvo je potencijalni način kako da naše živote učinimo bolјim i produktivnijim. Slobodni Zidari teže istini, zahtevajući visoke moralne standarde i stremeći njihovom dostizanju i u svom sopstvenom životu. Istina je božanski atribut i temelј svake vrline. Biti dobar i iskren, prva je lekcija u Slobodnom Zidarstvu. Laž i prevara su nepoznati među Slobodnim Zidarima. Postoji samo iskreno zalaganje na unapređenju uzajamnog blagostanja. Slobodni Zidari pokazuju toleranciju i poštovanje prema mišlјenju drugih i ponašaju se sa blagošću i razumevanjem prema svojim bližnjima. Slobodni Zidari brinu za zajednicu u celini i cene nesebično davanje, ne očekujući ništa za uzvrat. Slobodni Zidari baštine vrline koje su bile cenjene u svim vremenima: umerenost, čvrstina, mudrost, pravednost, vera, nada. Jedan od principa Slobodnog Zidarstva je tolerancija prema čitavom lјudskom rodu. Iako je religiozna po karakteru, Slobodno Zidarstvo nije religija, niti je zamena za nju. Slobodno Zidarstvo prihvata dobre lјude koji se pokažu dostojni, bez obzira na njihova religijska uverenja, i teži da ih učini bolјim lјudima, naglašavajući veru u Boga. Slobodno Zidarstvo ne daje nepraktične pouke, ne bavi se omalovažavanjem ovog sveta, ne traži nemoguće, ali teži popravlјanju čovečanstva. Cilј Slobodnog Zidarstva u filozofskom i religijskom smislu je traganje za istinom. Biti iskren i tražiti i spoznati istinu, odnosno, saznati istinu i služiti čovečanstvu, veliki su cilјevi svakog dobrog Slobodnog Zidara.

Dok Slobodno Zidarstvo teži da ostvari pojedinačno i javno dobro, ne tražeći pri tom da čovek postane savršen, i iznad je banalnih predstava da je to društvo koje organizuje i sprovodi poučne dramske predstave (rituale), ili da je to ezoterično društvo koje želi da istraži i skrivene tajne prirode i nauke, postoje krugovi izvan Slobodnog Zidarstva koji pokušavaju da omalovaže ili unište organizaciju pod izgovorom da je to poslovni klub, religijska sekta, jedna od poluga globalnog ili lokalnog društvenog sistema, izvor korupcije, ili samo klub za ”mlaćenje prazne slame”.

Praktični cilј Slobodnog Zidarstva je fizičko i moralno pobolјšanje i intelektualno i duhovno unapređenje pojedinaca i društva. Nijedno od toga ne može se ostvariti bez širenja istine. Neistine u doktrinama i zablude u principima, najveći su krivci za bedu čoveka i nesreću naroda. (Albert Pajk, Moral i dogma, Beograd, 2015.)

Međutim, kako se puno toga događa mimo dnevne pažnje, pa čak ostane i skriveno od ukupnih životnih iskustava i zapažanja ogromne većine, Slobodno Zidarstvo je pred izazovom da li treba da se jasnije predstavi svetu, i kako da ponudi ubedlјivije odgovore ”U čemu je tajna Slobodnog Zidarstva?”, i ”Šta ćemo sad?” sa svakim sadašnjim i budućim ”izbrušenim kamenom” Slobodnog Zidarstva.

Br. M.S.M. MKU VNLS PL Mihajlo Pupin na Orijentu Beograd

Literatura:

  • Desimir Ivanović, Žiške u tami, Zaječar, 2018.
  • Velika Nacionalna Loža Jugoslavije,  Masonski put ka svetlosti – Masonski informator, Beograd, 2002.
  • Dejan Čikara, Masonski priručnik, Beograd, 2018.
  • Albert Pajk, Moral i dogma, Beograd, 2015.
  • Lična komunikacija sa Br. D. S., Beograd, NYC, Kragujevac, 2022.