55-3 IMPRESIJE SA ISPITIVANJA IZMEĐU STUBOVA I INICIJACIJE

*

BRAT A.T. – “TIMAKUM” KNJAŽEVAC:

Kao već zrela osoba koja je zagazila u petu deceniju života, smatrao sam da iza sebe imam dovolјno postignutog, pre svega porodicu i posao koji volim. Uz par dodatnih aktivnosti jedna uobičajena svakodnevica, ali koja me ispunjava i čini zadovolјnom i srećnom osobom.

A onda, jednog dana, bez ikakve najave, u sasvim opuštenom razgovoru sa kolegom, pitanje: „Šta misliš o Masonima, da li bi želeo da postaneš deo nas“? Za trenutak sam ostao zatečen, iznenađen, nespreman, ali sam narednih dana kolegu gledao drugačije, uzvišenije, značajnije. Pitanje koje me navelo na razmišlјanje, u meni probudilo želјu da proširim percepciju sveta, da pratim tragove. Čitam o tome da Masoni nisu tajno društvo, ali su društvo sa tajnama. Nisam želeo da propustim priliku, pristao sam.

A onda dani neizvesnosti ‒ da li ću biti dovolјno dobar da me prihvate, da li će shvatiti sada već moju neizmernu želјu da budem deo Bratstva i spoznam njihove tajne? Posle nekoliko dana neizvesnosti i čekanja, saznajem da nema prepreka za dalјe korake, a sledeći korak je zapravo Ispitivanje između stubova. Do tog momenta neizvesnost zbog nepoznatog i novog dešavanja, a onda trema, gotovo nesavladiva. Povez na očima stvara mi nelagodu, ali verujem budućoj Braći koja me vode.

Znatiželјan sam da vidim put do stubova, ali sam svestan da to u ovom momentu nije moguće i da ću morati strplјivo da koračam. Sam po sebi je nezgodan momenat dok odgovaram na pitanja buduće Braće. Trudim se da budem koncentrisan i da se predstavim najbolјe moguće. Stalo mi je do toga. Neka pitanja doživlјavam jednostavnije, dok mi je za neka potrebno više vremena da dam odgovor. Buduća Braća strplјivo čekaju i slušaju. Voleo bih da vidim izraze njihovih lica, da po tome spoznam da li su zadovolјni mnome, ali pravila to ne dozvolјavaju. I dalјe sa povezom na očima završavam ispitivanje i nadam se da će buduća Braća prepoznati moju iskrenost u odgovorima. Sa nestrplјenjem očekujem ishod većanja i nadam se najbolјem.

Osećaj olakšanja sledi nakon što mi Garant saopštava da nema crnih kuglica. Sledi četrnaest dana iščekivanja do Inicijacije. Na samom početku nas trojica kandidata boravili smo u polumračnoj sobi ‒ Sobi izgublјenih koraka, gde su povremeno mir i tišinu prostorije prekidali udarci u vrata i ulazak Garanta koji je proveravao da li se nismo predomislili u svojoj nameri. Naprotiv, želјa je postala veća. Zatim priprema za ulazak u Hram. Opet zatvorenih očiju koračamo, vođeni sigurnom bratskom rukom. Stižemo u Hram. Sam ritual Inicijacije je simboličan, sastoji se od zakletvi i simboličnih putovanja, misteriozan i zanimlјiv.

Klјučan i dugo iščekivan trenutak skidanja poveza, kada sam ugledao Hram i svoju Braću. U tom momentu osećaj ispunjenosti, pripadnosti, zadovolјstva, olakšanja. Konačno sam postao deo Bratstva ‒ Svetlost.

Br. A.T. 10 april 6023 g.i.s. Knjaževac
*
BRAT V.T. – “TIMAKUM” KNJAŽEVAC:

Dok razmišlјam o simboličkom klesanju svog prvog kamena, pisanju rada na temu „Impresije sa ispitivanja između stubova i Inicijacije“, prisaćam se kako je sve počelo.

Počelo je pre skoro 6 meseci. Oktobar, lep jesenji dan. Izlazim na piće sa prijatelјem, školskim drugom iz klupe, sa kojim se znam preko 35 godina. Razgovaramo o uobičajenim stvarima svakodnevice. Jednog trenutka obratio mi se pitanjem šta mislim i znam o Masoneriji i da li bi pristupio Masoneriji, jer sam prepoznat kao „Slobodan Čovek Na Dobrom Glasu“. Bio sam iznenađen pitanjem. Dogovorili smo ponovni susret nakon što razmislim o ragovoru koji smo vodili.

Ono što sam do tada čuo i znao o Slobodnim zidarima može se svesti na ono kako pojedini mediji pišu ili prikazuju, kao mistična i tajna družina koja vlada svetom i ono što se iz istorijskih izvora zna, da su velika imena srpske istorije, poput Vuka Karadžića, Dositeja Obradovića, Stevana Sremca, Mihajla Pupina, Živojina Mišića, Đorđa Vajferta, bili istaknuti pripadnici Masona. Krećem u istraživanje posetom internet sajtu Velike Nacionalne Lože Srbije. Najbolјi opis Slobodnog zidarstva nalazim u rečima Velikog Majstora:

„Mi nismo sekta, nismo neprijatelјi, mi smo dobri lјudi, volimo svoju porodicu, svoje komšije, kolege, rođake, sugrađane i radimo uvek da unapredimo svoje okruženje. Pomažemo i ne objavlјujemo, jer ko od sebedaje jedino iskreno daje.“

Rad Slobodnih zidara zasnovan je na istini, lјubavi, moralu, filantropiji, načelima po kojima se, inače, ponašam u životu. Imajući u vidu poverenje koje mi je ukazao prijatelј i poverenje buduće Braće od kojih sam prepoznat kao „Slobodan Čovek Na Dobrom Glasu“, doneo sam odluku da pristupim Redu Slobodnih zidara.

Sastajem se prijatelјem, mojim Garantom i obaveštavam ga da sam ODLUČIO da pristupim Redu Slobodnih zidara. U razgovoru sa njim saznajem da slede još dva koraka u prijemu: Ispitivanje između stubova i Inicijacija.

Prvi korak. Garant me sa povezom preko očiju dovodi do Hrama gde će biti izvršeno ispitivanje. Ulazim u neku sobu u kojoj se nalazi još jedan kandidat. Znamo se i započinjemo razgovor. Ono što je evidentno je da je kod obojice prisutna trema. Čekamo da budemo odvedeni na ispitivanje. Vreme kao da stoji. Kandidat sa kojim sam u sobi odlazi prvi. Posle nekog vremena dolaze po mene. Sa povezom preko očiju Garant i još jedan budući Brat me vode ka Hramu. U Hramu sedam na stolicu. Osećam oko mene prisustvo lјudi. Ne mogu da procenim koliko ih ima. Buduća Braća mi postavlјaju pitanja. Veoma nezgodan trenutak kada odgovaraš na pitanja buduće Braće koju ne vidiš. Odgovaram kratko, možda na neka pitanja i neprecizno, jer je trema u tom trenutku nesavladiva. Uglavnom, odgovori su bili iskreni i istiniti. Uz pratnju Garanta izlazim iz prostorije.

Drugi korak. Posle par nedelјa došao je i dan Inicijacije. Po dogovoru sa Garantom stigao sam na vreme, ulazim u prostoriju u kojoj se nalaze još dva kandidata. Čekamo da Ritual Inicijacije krene. Nekoliko puta u prostoriju ulazi Garant i proverava da li se nismo predomislili. Dobijamo papir ‒ Filozofska oporuka sa tri pitanja, na koje dajemo odgovore. U sobu ulaze buduća Braća, koja nas pripremaju. Skidamo košulјu sa levog ramena, leva cipela izuvena, desna nogavica podavijena, uže oko vrata, povez preko očiju. Vođeni budućom Braćom ulazimo u Hram. Krećemo na put podvrgnuti Iskušenjima Vazduhom, Vodom i Vatrom. Pomoć bratske ruke koja me vodi daje mi značajnu podršku. Ritual je pun simbolike i alegorije. Časni Starešina objašnjava simboliku Iskušenja koja smo prošli. Polažemo zakletvu vernosti kojom se obavezujemo da ćemo čuvati Tajne i Misterije Slobodnog zidarstva. Povez se skida. Svetlost. Prvi put vidim Braću. Neke od njih znam. U jednom trenutku formiran je Bratski lanac, postajem njegov sastavni deo, karika u njemu. Shvatam da sâm postao deo zajednice Slobodnih zidara. U predvorju Hrama sva Braća prilaze, čestitaju, upućuju reči dobrodošlice. Sledi druženje i bliže upoznavanje sa Braćom. Pristupanjem Bratstvu Slobodnih zidara ukazana mi je velika čast, jer Braća smatraju da sam dobar čovek, na dobrom glasu, a u meni je pobuđena želјa da vođen principima SLOBODA – JEDNAKOST – BRATSTVO nastavim traganje za istinom i znanjem, spoznajom samog sebe, „klešući svoj kamen“ u interesu Braće i Slobodnog zidarstva.

Br. V.T. 10 april 6023 g.i.s. Knjaževac
*

BRAT I.D. – “TIMAKUM” KNJAŽEVAC:

Sasvim običan dan na poslu, dnevne rutine i svakodnevna kolotečina. Odjednom osećaj ponosa, hrabrosti, neka topla svetlost me je obasjala samo jednim pitanjem koje mi je postavio tada moj pacijent, a sada moj Garant Brat Bata: „Šta znaš i misliš o Masoneriji, koliko i da li te to interesuje?“ Moj unutrašnji glas je samo odgovorio: „To sam čekao!“ Konačno je neko prepoznao moj trud, moju želјu za pobolјšanjem sebe i okoline. Bratu sam odmah rekao da ja odavno hoću i priželјkujem da pristupim tim velikim stvaratelјima. Nakon još par razgovora sa mojim Garantom, konačna odluka je donešena.

Moj Garant odmah kreće da me upoznaje sa pravilima, ali bez otkrivanja mnogo detalјa, daje mi brošuru i priprema me za prvi korak, dok se međusobno sve više upoznajemo i zbližavamo.

Konačno stiže dan koji sam sa nestrplјnjem čekao, dan kada ću se prvi put sresti sa Bratstvom. Odlazim na rečeno mesto, gde me dočekuje Garant. Dok sam čekao osećam tremu, neizvesnost, uzbuđenje, strah, da li sam dovolјno dobar, jak. Razmišlјam o sebi, svom životu, svojim vrlinama zbog kojih sam danas ovde, o mojim slabostima, manama, padovima, da li će me Bratstvo primiti, da li ću odgovorima opravdati očekivanja mog Garanta.

Sa povezom preko očiju Garant me sprovodi u prostoriju i postavlјa me na stolicu. Tišina. Jedan od buduće Braće rekao je da se predstavim, krenuo sam svoje predstavlјanje sigurnim glasom. Posle toga počinju unakrsna pitanja svakog od buduće Braće na koje sam davao iskrene i sigurne odgovore. Mojim odgovorima buduća Braća stvaraju sliku o meni i mojoj ličnosti i procenjuju da li sam ja spreman da pristupim Bratstvu. Sam taj čin na stolici meni predstavlјa još jednu pobedu u teškoj borbi sa njima i samim sobom za sam ulazak u Bratstvo. Garant dolazi po mene i izvodi me iz prostorije, skida mi povez sa očiju. Polazim put kuće. Opet ta topla svetlost me obasjava, osećam sigurnost, mir i osećaj još jedne pobede.

Inicijacija. Dolazi taj dan. Uzbuđenje i želјa za konačnom pobedom je sve veća. Dolazim na isto mesto. Garant mi ponovo stavlјa povez preko očiju i uvodi me u sobu, kako mi je rekao „Soba izgublјenih koraka“. U sobi sam sa još dvojicom kandidata, na stolu se nalaze lobanja i sveća koja gori. Vodimo tiho neformalni razgovor, odjednom čuje se jak udarac u vrata, prolazi jeza kroz mene. Nastavlјamo sa razgovorom, opet lupanje u vrata. Da li je ovo znak zbog koga treba odustati, ili je to samo znak za sve ono dobro što tek sledi?

Konačno dolazi budući Brat sa mačem u ruci i saopštava nam šta treba da uradimo. Oslobađam od košulјe levu polovinu grudnog koša, izuvam levu cipelu, zavrćem desnu nogavicu, omča oko vrata i ponovo mi vezuju povez preko očiju. Mrak. Lagano izlazimo iz sobe, srce jače kuca, osećam jezu, misli sve brže lete, osećanja se mešaju dok sigurno koračam sa budućim Bratom koj me sprovodi do mog današnjeg cilјa i kaže: „Samo opušteno“.

Hram. Prelazim zadate prepreke: Zemlјa, Voda, Vetar, Vatra, sigurno uz budućeg Brata. Čuje se buka, lupanje sve vreme i dalјe sâm siguran u sebe i svoju odluku. Tišina. Dajem zakletvu, skidaju mi povez, ponovo ta topla svetlost, Hram, Braća, nepoznata lica ali meni sigurna i pouzdana. Olakšanje, sigurnost, pobeda, uzdah: „Da, to sam želeo!“ Imenovanjem mene kao Slobodnog zidara mačem i čekićem, preuzimam na sebe zadatak da ću časno i pošteno raditi na izgradnji sebe, svojih volјenih i sveta uopšte.

Br. I.D. 10 april 6023 g.i.s. Knjaževac