Mistrija

Mistrija je jedan od simboličkih alata koji asocira na bratsku ljubav, univerzalno bratstvo i toleranciju. Kako mistrija omogućava da malter spoji kamenje, ona simbolički spaja i ujedinjuje masone. Iako nije fizički prisutna kao osnovni alat na prva tri stepena Škotskog obreda, pojavljuje se uz puni značaj na višim stepenima.

« Back to Glossary Index