Plameni mač

Plameni mač je mač čija je oštrica talasastog oblika što simbolizuje talasasti oblik plamena. Ovo je mač Uvaženog starešine i mač kojim se vrši posvećenje kandidata. Ovaj mač je simbol aktivne misli. Prema Bibliji, plameni mač drže heruvimi (jedna vrsta anđela, čuvara puta koji vodi do Drveta života) pa je poznat i pod imenom “mač anđela čuvara”.

« Back to Glossary Index