Anagram

Zagonetka dobijena tako što se reč podeli na delove i mesta tih delova pomešaju. Jednostavni anagrami se dobijaju obrnutim čitanjem slova koja čine reč. Međutim, mnogo su važniji anagrami gde se pomešaju slogovi pa se dobije reč koja ima sasvim drugo značenje, što otežava otkrivanje pravog značenje.

« Back to Glossary Index