Heterodoksija

Reč grčkog porekla koja znači “drugačije mišljenje”, različito od onog koje je zvanično, jeres. Heterodoksiji suprotan pojam je ortodoksija.

« Back to Glossary Index