Martinizam

Ezoterijsko-hrišćansko učenje sa elementima misticizma koje je osnivanjem Marinističkog Reda definisao Martinez de Paskvali oko 1740 godine u Francuskoj. Po organizaciji red je bio sličan masonskim redovima jer postoji hijararhija u stepenima. Filozofski, počiva na premisi da je nakon pada prvog čoveka i gubitka božanske prirode na uštrb materijalne, pojedincu preostlo samo da kroz “reintegraciju” i “iluminaciju” pokuša da povrati ono što je izgubio. Vremenom se martinizam menjao i prilagođavao aktuelnim trendovima da bi danas postao jedna vrsta maditacije i unutrašnje duhovne alhemije. Danas se jasno razlikuju tri grane u koje se podelio izvorni martinizam.

« Back to Glossary Index