Maroniti

Pripadnici crkve nastale u V veku na teritoriji Sirije i Libana, proistekle na tradiciji Antiohijskog korpusa crkava (više crkava nastalih nakon razaranja Jerusalima u I veku). Osnivač je bio Sveti Maron, Sirijski sveštenik. Krajem XII veka pod uticajem krstaša prešli su u katolicizam i oformili Maronitsku katoličku crkvu. Danas je to praktično najuticajnija crkva u Libanu.

« Back to Glossary Index