Vrlo Moćni Suveren, Grand Komander

Skraćeno Grand Komander. Titula predsedavajućeg u Vrhovnom Savetu. On vodi sednice Vrhovnog Saveta, svih tela (odbora i komisija) koje je Vrhovni Savet imenovao, potpisuje sve akte (dektrete, odluke i uputstva), zakazuje redovna i vanredna zasedanja Vrhovnog Saveta. Veliki Komandir, Veliki Zapovednik. Eng: “Grand Commander”, Fran: “Très Puissant Souverain Grand Commandeur”.

« Back to Glossary Index