Deizam

Religija koja zastupa stav da je Bog stvorio svet ali da nakon toga više nije intervenisao, niti će se u budućnosti mešati u njegovo funkcionisanje. Deizam je poznat i kao “prirodna” religija koja smatra da čovek ne treba da se moli već koristeći naučni metod treba da radi na što boljem i temeljnijem upoznavanju prirode. Deistima ne trebaju crkve i sveštenici već univerziteti i nastavnici. Deisti smatraju da je najbolji način služenja Bogu naučno utvrditi kako stvari funkcionišu. Deizam je vrlo fleksibilan i dopušta različite stavove po pitanjima kao što su na primer neuništivost životne energije ili kodiranje svesti u čovekovoj DNK.

« Back to Glossary Index