Plave radionice

Lože koje rade na prva tri stepena Škotskog Reda. Nazivaju se i simboličke radionice. Za upravu nad ovim ložama nadležna je Velika Loža, kao suvereni autoritet i administrativni organ.

« Back to Glossary Index