Crvene radionice

Radionice koje rade na stepenima od 4 do 14 (Lože Usavršavanja) i na stepenima od 15 do 18 (Ogranci Ružinog Krsta). Zaključno sa 18 stepenom završava se niz “viteških” stepena posvećenih izgradnji Solomonovog Hrama i traženju izgubljene Reči. Za upravu nad ovim ložama nadležan je Vrhovni Savet.

« Back to Glossary Index