Eleusinske misterije

Verski obredi održavani u vreme antičke Grčke u mestu Eleusina, nedaleko od Atine. Obredi su održavani u čast boginje Demetre (boginje Zemlje). Tokom obreda dolazilo je do određene inicijacije učesnika i njihovog posvećivanja u tajna znanja. Zahvaljujući određenim biljkama i napicima koji su korišćeni tokom obreda učesnici su padali u neku vrstu transa i doživljavali spiritualno prosvećenje.

« Back to Glossary Index