Dvernik

Jedan od oficira u loži. Zadužen da čuva ulazna vrata. Čuva ložu od pogleda i prisustva profanih.

« Back to Glossary Index