Jednorog

Mitološka životinja, konj sa jednim rogom na čelu. Neuhvatljiv i okrutan u isto vreme. Najčešće se vezuje za nedostižni cilj zbog kojeg se strada.

« Back to Glossary Index