Baptizam

Protestantska sekta koja je nastavljač učenja anabaptista. Osnivač anabaptizma je Luterov sledbenik T. Mincer, početkom XVI veka u Nemačkoj. Baptističku crkvu je osnovao Džon Smit 1609 godine u Holandiji. Danas baptista ima najviše u Americi i Engleskoj. Baptisti veruju da su svi ljudi ravnopravni i da sve prožima jedan isti Sveti duh. Veruju u bratstvo, jednakost i molitvu.

« Back to Glossary Index