Teizam

Teizam je u najširem smislu verovanje u bar jedno božanstvo. Bez obzira da li je u pitanju jedno ili više božanstava, teizam podrazumeva verovanje da je tvorac večit, beskrajan i transcendentan, odnosno izvan ovozemaljskog sveta. Pojam suprotan od teizma je ateizam.

« Back to Glossary Index