Templari

Katolički viteški red koji su činili monasi-ratnici sa zadatkom da štite Sveti grob i hodočasnike koji su putovali iz Evrope na Bliski Istok. Osnovao ga je francuski plemić, Igo de Pajen 1119 godine i bio je aktivan sve do 1312 kada je ukinut nakon obračuna francuskog kralja Filipa IV Lepog sa pripadnicima ovog reda. Istakli su se tokom krstaških ratova i vremenom postali izuzetno moćna i bogata organizacija. Nosili su bele odore sa velikim crvenim krstom. Njihovu tradiciju danas baštine mnoge organizacije, redovi i društva.

« Back to Glossary Index