Ziva

Živa je jedan od najvažnijih alhemijskih elemenata i hermetičkih simbola. Živa je osnovni životni princip Univerzuma, ona stimuliše svaki životni proces iako je sama po sebi neutralna i pasivna. Živa je u Sobi za razmišljanje simbolično predstavljena slikom petla koji najavljuje zoru, odnosno svetlost.

« Back to Glossary Index