Drevni međaši

Skup precizno definisanih pravnih normi, koje opisuju večita i nepromenjljiva pravila masonerije. Drevne međaše moraju da poštuju svi masoni na svetu, odnosno, to je neophodan uslov da bi neko sebe uopšte mogao da nazove masonom. Iako se kaže da su to “nepisana”, “večna” i “nepromenjiva” pravila, proces preciznijeg uređivanja i sistematizovanja Drevnih međaša počeo je tek 1723 godine izlaskom Andersonove Konstitucije. Danas se smatra da je to spisak od 25 kodifikovanih stavova koji kao celina stoje na samom vrhu u hijararhiji masonskih pravnih normi. Konstitucije, uredbe i ostali akti Velikih loža su nižeg ranga. Drevne međaše ne treba mešati sa Starim dužnostima koje su širi skup slabije struktuiranih i manje preciznih pravila na istu temu.

« Back to Glossary Index