Salitra

Šalitra je Kalijum-nitrat ili “Kalijumova so”. Koristi se za pravljenje baruta, azotne kiseline i veštačkog đubriva. Važan alhemisjki element koji je suprotnost Natrijumovoj soli. Simbol je nasilja i pobune. U alhemiji se naziva i “paklena so”.

« Back to Glossary Index