Samanizam

Šamanizam je verovanje da svetom upravljaju duše umrlih i duhovi koje mogu umilostiviti samo posebno nadareni ljudi “šamani”. Šamani su zaduženi za podnošenje žrtava, tumačenje sudbine, proricanje, lečenje i sl. Šamani prelaze iz “nižih” u “više” svetove i nazad, najčešće padanjem u trans i ekstazu. Vide duhove i razgovaraju sa mrtvima. Šamanizam je postojao skoro u svim delovima zemaljske kugle još od praistorijskih vremena.

« Back to Glossary Index