Sestar

Šestar je jedan od najvažnijih masonskih simbola. Osnovno značenje šestara je da on predstavlja duh koji je u stanju da utiče i menja materiju. Značajan i kao alat koji omogućava da se nacrta krug (još jedan krucijalni masonski simbol). Krakovi šestara se otvaraju pod različitim uglom, u skladu sa stepenom na kojem loža radi, što odgovara postignutom nivou duhovnog razvoja. Šestar je jedno od “tri velika svetla” (pored ugaonika i Knjige svetog zakona), čije je prisustvo obavezno na Oltaru zakletve, kao jedan od osnovnih uslova regularnosti masonskog rada.

« Back to Glossary Index