Anđeo

Reč jevrejskog porekla i označava glasnika, duhovnog posrednika između Boga i ljudi. Ima nekoliko vrsta anđela: serafini, kerubini, arhanđeli, principali itd.

« Back to Glossary Index