Lufton

Sin masona koji ulazi u masoneriju i biva iniciran po nešto blažim kriterijumima i u mlađim godinama starosti u udnosu na regularne kandidate. Za njega važe niži kriterijumi jer se pretpostavlja da je u okviru porodice već pripremljen za ulazak u bratstvo.

« Back to Glossary Index