Jehovini svedoci

Pripadnici hrišćanske sekte koju je osnovao 1878 godine C. T. Rasel. Svoje učenje baziraju isključivo na Svetom Pismu i poznati su po svojoj propovedničkoj aktivnosti. Sebe smatraju poslednjim božjim svedocima i poseban značaj pridaju Apokalipsi, odnosno Sudnjem danu. Ljubav prema bližnjem mora se praktično potvrđivati u svakodnevnom životu. Bog će putem Božjeg Kraljevstva uspostaviti pravedan u savršen svet u kojem će pravednici živeti večito.

« Back to Glossary Index