Kvekeri

Deo protenstanskog religioznog korpusa. Sama reč znači “drhtav”. Kvekeri drhte pred “božjom rečju” i smatraju da su svi ljudi jednaki. Dosta su osobeni u ponašanju i odnosu prema društvenim normama. Danas ih najviše ima u Americi.

« Back to Glossary Index