Saraceni

Opšti naziv za Arape koji potiče od imena muslimana nekada nastanjenih na Sinaju. U Srednjem veku hrišćani su sve muslimane nastanjene na Mediteranu zvali saraceni.

« Back to Glossary Index