Filistejci

Drevni narod koji je na jug Sirije u XIII veku p.n.e. došao sa Krita. Jevreji su ih smatrali za varvarima. David ih je pokorio i zvali su ih i Pelesta, od čega je nastalo ime za Palestinu.

« Back to Glossary Index