Filaterija

Reč grčkog porekla koja znači “zaštita”. Odnosi se na korišćenje amajlija sa ciljem da se onaj koji amajliju nosi zaštiti od negativnih uticaja.

« Back to Glossary Index