Obred Vrhovnog Saveta Suverenih Velikih Generalnih Inspektora 33-eg i poslednjeg stepena Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog

Obred po kome ritualno radi Vrhovni Savet Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog.

« Back to Glossary Index