Mandeizam

Vera Mandejaca, naroda koji je živeo do VII veka u delovima današnjeg Irana (oblast Huzistan) i današnjeg Iraka (grad Basra). Ova religija živi i danas među stanovnicima ovih oblasti a karakteriše je snažan uticaj gnosticizma i snažan dualizma u tumačenju svega što nas okružuje. Jedna od prvih i najznačajnijih dualističkih religija.

« Back to Glossary Index