Framason

Termin koji se u Jugoslaviji pre II Svetskog rata često koristio za masone. Potekao je od italijanske reči “framassone”, engleske “freemason” a ponajviše je parafraza francuske reči “franc-macone”. Prevod na srpski jezik je zapravo: slobodni zidar.

« Back to Glossary Index