Kapitol

U masonskoj termonologiji zasedanje lože na određenim višim stepenima Škotskog Reda, pri čemu se najčešće se misli na 18 stepen. U crkvenoj terminologiji crkvena skupština. Eng: “chapter”, Fra: “chapitre”.

« Back to Glossary Index