Obrađeni kamen

Čvrsto, pravilno geometrijsko telo koje pleni neverovatnim osobinama i odnosima elemenata koji ga čine. Kamen temeljac nematerijalnog Hrama i simbol duše koja se uspinje ka svom nematerijalnom Izvoru. Obrađeni kamen asocira na stabilnost. Vezan je za stepen pomoćnika i predstavlja rezultat truda koji je mason uložio u svoj napredak.

« Back to Glossary Index