26-5 PRIKAZ „MASONSKOG PRIRUČNIKA“ Autora: Br. D. Č., Izdavač: VNLS, Na Orijentu Beograd, 6013. G:.I:.S:.

Pripala mi je čast da iskažem svoje misli i osećanja koje je u meni izazvao (koja    su    nastala    nakon    pročitanog) „Masonski priručnik“, autora, Brata D.Č. Iskazati    svoje    misli    i    osećanja    o „Masonskom Priručniku“,  osnovnom štivu Slobodnozidarske nauke o moralu, pod velom alegorije ilustrovane simbolima, nije lak ni  jednostavan zadatak nijednog Slobodnog  Zidara. Razloga za to ima više. Klјučni je taj, što „Masonski Priručnik“ predstavlјa svoje- vrsnu Slobodnozidarsku literaturu, štivo, u koje je Brat D.Č. utkao svoja Slobodnozidarska iskustva-saznanja, zas- nivajući ih na platformi najrelevantnije arhivske građe, s jedne strane, i da je to Masonsko štivo recenzirano-odobreno za štampu       odlukom       Saveznog       Veća
(br.05/11.05.6013.god.)   u   izdanju   Velike Nacionalne Lože Srbije (VLNS).

S druge strane, taj zadatak je utoliko teži ako se podsetimo da je Učenik u hijarahiji Slobodnog Zidarstva neobra- đeni kamen, koji uz pomoć Slobodno- zidarskog alata mora da radi na sebi, klešući-odbijajući čekićem neravnine, pretvarajući ga u obrađeni kamen koji se može ugraditi u građevinu. Tu građevinu – Bratski Lanac započela su Braća, pre nekoliko stoleća. Svaki Brat-Učenik, koji im se, pridružuje činom inicijacije, Zakletvom pred Oltarom Velikog Neimara Svemira, obavezuje se: da će svojim razmišlјanjem, čašću, poštenjem i nesebičnošću u odnosu sa drugima dopri- neti da svi budemo  bolјi  lјudi,  kako bismo mogli ublažiti patnje drugih , i u delovanju ka spolјnjem okruženju, nasto- jati da ono  bude humano, socijalno pravednije i lišeno svake oholosti. Imajući u vidu ovaj osnovni princip Slobodnog Zidarstva otvaraju se  pitanja: da li ću, ja, iako, još neobrađeni kamen, Slobodnozidrski nesazreo, imati snage, mudrosti i lepote da iznesem gradnju–(da gradnja uspe)? i, da li sam, pravilno razumeo sadržaj-poruke Masonskog Priručnika?

Pribojavajući se ove Učeničke nesavršenosti, a u nameri da prikazom Priručnika, autora, Brata  D.Č., prepoznam jezik simbola i simboličkih radnji, koje autor Priručnika naziva azbukom Slobodnog Zidarstva, s jedne, i spoznam sebe kao „arhitektonskog detalјa“ (Slobodnozidarskog Učenika),  s  druge strane,  prikaz  započinjem  s  osloncem  na

relevantnu, masonsku literaturu, gde je počasno mesto  pripalo Albertu  Pajku, najpoznatijem ideologu Slobodnih Zidara (Osnivaču Škotskog Masonskog Reda u Americi). Izbor nije slučajan. I autor Priručnika, Brat D.Č., svoje izlaganje pod naslovom započinje s osloncem na ovog Slobodnozidarskog ideologa.

Otvara se pitanje, šta nam  to poručuje Albert Pajk, pisac Masonskog Dekaloga, s kojim autor Masonskog priručnika započinje svoje  izlaganje.  To su intelektualno-duhovne preporuke : „Ne čini ništa čega se nećeš rado sećati. Slušaj mnogo, pričaj malo, čini dobro…Ono što smo činili samo za sebe nestaće sa nama. Ono što smo učinili za druge, za svet, ostaje i postaje besmrtno“. Reč je o preporukama, svakom Slobodnom Zidaru, za pročišćenje svog života, naglasak na vrline koje su Slobodno Zidarstvo održale u viševekovnom posto- janju. Rečju, umerenost, čvrstina, mudrost, pravednost, hrabrost, vera i nada s jedne, i osnovni-najvažniji Masonski simboli:

Tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva (Knjiga Svetog Zaveta, Ugaonik i Šestar) koji se nalaze u Hramu, s druge strane, predstavlјaju generator u  duhovnom razvoju Slobodnog Zidara, i izgradnji humanijeg društva i vaspitavanja čoveka i čovečanstva do čovečnosti.

U razvijanju teme, autor „Masonskog Priručnika“, Brat D.Č. je pošao od osnovnih Masonskih uputstava, pojmovnog određenja Slobodnog Zidarstva, prijema- inicijacije kandidata, znakova raspozna- vanja-osnovnih Masonskih simbola, uređivanja Hrama, ponašanja u Loži, ponašanja Slobodnih zidara izvan Lože, nadležnosti Starešinstva Lože  i njihove hijerhaije, cilјeva, principa i strategije Masonerije, osporavanja i kratke istorije Slobodnog Zidarstva u Srbiji.

S obzirom na  ograničenost  vremena, za ovakvu vrstu rada, kako je to propisao i „Masonski Piručnik“, nije moguće ponaosob prikazati svako od 12 poglavlјa koja su obrađena na 87 stranica Priručnika. Opredelio sam se za ona koja predstavlјaju   stubove   Slobodnog   Zidarstva (Drevnog Škotskog obreda),  čije tajne spoznajemo-učimo prilikom svakog Ritualnog rada u P.L:.“Đorđe Vajfert“.

Polazeći od činjenice da me lјubav prema Slobodnom Zidarstvu, dovela u Solomonov hram-Hram humanosti, P.L:.“Đorđe Vajfert“, postajući tako karika Brtskog Lanca, mišlјenja sam da se najjezgrovitiji prikaz Masonskog Priru- čnika može dati s osloncem na Ritualni rad prilikom otvaranja-zatvaranja rada Lože. Spoznaja ovih tajni Rituala, učenjem-savladavanjem, kroz jezik simbola i simboličkih radnji, predstavlјa po mom skromnom iskustvu prosvećenje običnog čoveka (sazrevanje), Učenika da sam donese zaklјučke o nekim tajnama, čiji su temelј ovi simboli.

S pozivom, na dva odabrana, neka mi bude dopušteno da kažem (na ova dva najvažnija segmenta Ritualanog rada) Slobodnih Zidara u Hramu, može se prikazati „Masonski Piručnik“ u celosti. To  su osnovni principi- filzofski postulati na kojima počiva Slobodno Zidarstavo. Svrha Ritaula u Loži je da, da nas, upravo, kroz simboliku čina, otvaranja i zatvaranja Lože ( kroz simboliku izgovorenih reči od strane Časnog Starešine i njegovih pomoćnika), podstakne-navede da razumemo ono što je osnovna strategija Slobodnog zidarstva.

Ovim rečima se daje do znanja: da su Masoni lјudi koji veruju u Velikog Arhitektu    Svemira    težeći    da    kroz duhovno pročišćenje (Bratsku lјubav, milosrđe i istinu) dostignu duhovnu visinu, koja bi ih približila moralnoj savršenosti. Autor Priručnika nas podseća da se duhovna visina i moralna savršenost ne mogu postići  „slučajno“. Ne sporeći izreku: „da se Mason ne postaje, već se rađa“, on u dalјem tekstu navodi: „da prijemom u Bratstvo slobodan čovek na dobrom glasu postaje još bolјi“. U vezi sa tim on nam poručuje da ukoliko hoćemo da spoznamo tajne Slobodnog zidarstva moramo neprestano raditi na sebi (klesati neobrađeni kamen), s oloncem na Tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva: Knjigu Svetog Zaveta, Ugaonik i Šestar. Stoga nije slučajno, da se dostignuti stepen duhovne visine i moralne savršenosti, kao  pokazatelј nivoa „isklesanosti“ (preobražaja) neobrađenog u obrađeni kamen simbo- lizuje nivoima (stepenicima) u Masone- riji, kao što su: Učenik, Pomoćnik i Majstor Kralјevske Umetnosti.

S druge strane, Tri Mala Svetla (Mudrost , Snaga i Lepota), kao simboli usvojenih vrednosti Slobodnog Zidarstva koje nas uče, da se do duhovne visine i moralne savršenosti, može stići, samo, ako smo: mudro isprojektovali duhovnu građevinu, ako smo u moralnom smislu energični i hrabri (što simbolizuje Snagu) da isprojektovano i izvedemo (realizujemo), tako da će građevina zračiti Lepotom. Eto, simbolički rečeno pri svakom Ritualnom radu mi nastvlјamo, a ne započinjemo, gradnju Hrama Humanosti, jer kao što znamo, taj Hram su započeli  Slobodni  Zidari, daleko pre nas, u srednjem veku.

Mi samo nastavlјamo započetu gradnju. Na taj način mi se predstavlјamo, simbolički, kao arhitekte idealne građevine i čoveka, dva projekta povezana i nedelјiva. Slobodni Zidar treba istovremeno da gradi pravedno-humano društvo (državu) i razumnog čoveka, poručuje nam autor Priručnika, Brat  D.Č.  Simboli  poput Tri Velika Vetla su okvir u kojem se ispolјavaju istine na kojima počiva Slobodno Zidarstvo. Knjiga Svetog Zakona simbo-lizuje vrhovni moralni zakon koji vlada u Univerzumu, Ugaonik i Šestar simbo-lizuju usklađenost duhovnog i materija-lnog, prostornog-vremenskog, zemalјskog-kosmičkog, s jedne, a njihov međusobni položaj, različita stanja u kojima se nalazi Slobodni Zidar, s druge strane. Ako je Ugaonik položen na Šestar, materija vlada duhom Masona, ako je Šestar položen na Ugaonik, to je znak duhovne nadmoći, a ako su Šestar i Ugaonik ukršteni, materijalna i duhovna strana Masona su uravnotežene, porčuje nam autor Priručika, Brat D.Č.

Privodeći kraju prikaz ovog Priručnika treba istaći da autorovoj pažnji nije promakao ni istorijski razvoj Slobodnog Zidarstva u Srbiji. Iako nema autentične arhivske građe o počecima delovanja Slobodnog Zidarstva u Srbiji, ipak se, pouzdano zna da je krajem 18. veka u  Beogradu  postojala  Masonska  Loža  (u Beogradskoj  tvrđavi)   koja  je   radila  na turskom jeziku.

Gradnju Slobodnog Zidarsatva u Srbiji, hronološki posmatrano, započela su i iznela mnoga Braća, pre nas. Ne sporeći doprinos ostale Braće  razvoju Slobodnog Zidarstva u Srbiji, počasno mesto, pripada Bratu  Đorđu  Vajfertu. Brat Đorđe Vajfert je 14. Februara 5891. godine, zajedno sa Bratom Stevanom Mokranjcem, i druom Braćom, formirao Ložu Pobratim, i na položaju Starešine P.L ostaje do 5899. god. P.L:. Pobratim postaje matica Loža: Ujedinjenje, Šumadija, Nemanja (u Nišu), i od 5910 godine počinje da radi pod nadzorom Velikog Orijenta Francuske i V:L. Francuske. Godine 5912., 9. Maja, Brat Đorđe Vajfert uzdignut je snagom grčke Masonske vlasti na 33. stepen, .a dan kasnije formiran je Vrhovni savet Srbije i Đorđe Vajfert je izabran za Najmoćnijeg Suverenog Velikog Komandera Vrhovnog Saveta Srbije. Konačno priznanje nezavis- nosti srpskih Masona koji su prihvatili Škotski Ritual izvršeno je na Internacionalnoj Konferenciji Savez- nih Vrhovnih Saveta Škotskog Reda, oktobra 5912. Godine u Vašingtonu, čiji je domaćin bio Vrhovni savet Južne Jurisdikcije SAD. Od tog trenutka, sve Lože u Srbiji, osim Lože Ujedinjenje radile su pod zaštitom Vrhovnog Saveta Srbije, a Loža Ujedinjenjnje čekala je saglasnost Velikog Orijenta Francuske. Nastankom Kralјevine SHS dolazi do reorganizacije Masonerije (u VL Srba, Hravata i Slovenaca- VL Jugoslavije). Prvi Veliki Masjtor ove P.L. 5919. god.,
postaje Đorđe Vajfert. Iako je Prvi i Drugi svetski rat, bio nenaklonjen Slobodnom Zidarstvu, uz raskole koji su ih pratili, V.L Jugoslavije nikad nije Ugašena, niti je prestala s radom. Tako je bilo i 5997.god., gde se iz VLJ osniva VNL Jugoslavije koju  priznaje VL Francuske i druge obidijencije. VNL Jugoslavije, 6006.god., menja ime u V.N.L Srbije, pod čijom zaštitom danas radi 16. Radionica.

Na kraju, ali ne i po značaju. Knjiga „Masonski Priručnik“,  autora,  Brata D.Č., posvećena je Bratu Branku Medojeviću, Velikom Majstoru VNLS, koji se 6013.godine preselio na Večni Istok. Autor, ističe, da je Brat Branko Medojević dao nemerlјivi  doprinos razvoju i jačanju naše Obedijencije.

Jedna od njegovih poslednjih aktiv- nosti bila je recenzija ove knjige. Brat Branko Medojević je izneo da gradnja Priručnika uspe. S druge strane, imao sam čast da Brata Branaka Medojevića upoznam pre 30.godina i da se s njim družim. Godinu dana, pre inicijacije, otkrio sam mu želјu: da hoću da stupim u Slobodno-zidarsko Bratstvo. Rekao mi je:“ na pravom si putu“. Poslednji naš susret bio je 27.maja 6013 na Ritualnom radu, i Beloj Večeri, nakon inicijacije. Meni Učeniku ( „neobrađenom kamenu“), verujem i celom Bratskom Lancu je, mnogo žao, što među nama, nije, jedna, od važnih karika u Lancu. Međutim, verujući u besmrtnost duše „Prikaz Masonskog Priručnika“, autora, Brata D.Č., će stići i do Brata Branka Medojevića. S druge starne, Brat D.Č. je Slobodnim Zidarima, podario, „Masonski Priručnik“ Slobo- dnozidrasko štivo ( „građevinu“) koje nas informiše, promoviše kao Slobodne Zidare, istovremeno sugeršući nam (opominjući nas) „Ne čini ništa čega se nećeš rado sećati. Slušaj mnogo, pričaj malo, čini dobro…Ono što smo činili samo za sebe nestaće sa nama. Ono što smo učinili za druge, za svet, ostaje i postaje besmrtno“. Na taj način, autor „Maso- nskog Priručnika“ je Bratskom Lancu darivao, prepoznatlјivo, Slobodno- zidrako štivo koje će se prenositi s kolena na koleno, upotpunjujući  ,  pri tome, Slodnozidarsku literaturu.

Brat:. S.Ć.

P.L. „Đorđe Vajfert“ Beograd: 3.11.6014. G:.I:.S:.