26-4 BRATSKI LANAC KAO ENERGIJA IZMEĐU BRAĆE

Činom polaganja Zakletve pred Oltarom, moju pažnju su privukla tri Velika Svetla Slobodnih Zidara: Sveta Knjiga, Ugaonik i Šestar. Vremenom sam spoznao njihove simbole: Svetu Knjigu kao simbol tradicije; Ugaonik kao simbol pravičnosti naših misli i dela (temelj moralnog zakona); Šestar  kao alat za merenje uspeha (napretka) naših dela koja ćemo činiti u Slobodnozidarskom životu

Rame uz rame s ovim simbolima Slobo- dnih Zidara je bratski lanac koji označava jedinstvo Slobodnih Zidara širom zemljine kugle. To je energija – vezivna nit koja brat- skom lancu daje posebnu vrednost, opleme- njujući bratske odnose, s jedne strane, i dajući posebnu čvrstinu lancu sjedinjujući duhovne i moralne vrednosti, s druge strane. Značaj ovog (simbola) Velikog Svetla Slobodnih Zidara shvatio sam samim činom polaganja Zakletve.

Nakon položene Zakletve za prijem u članstvo Slobodnih Zidara (prvog stepena škotskog obreda), i skidanja poveza s očiju u mislima su mi se urezale reči Časnog Starešine

Od tada pa do danas, duboko u  meni tinja radoznalost da spoznam – osetim, misli- ma i delom uzvišenost i lepotu ovog simbola, sledeći poruku zakletve date pred Oltarom Velikog Neimara Svemira. Rukovodeći se ovim simbolom trudim se da mislima i delom, rečima, svesno – nesvesno ne učinim ništa što bi me kao člana Slobodnog Zidarstva ponizilo pred licem pravde Velikog Neimara Svemira.

Bratski Lanac, nije repa bez korena. On ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da nije bratskog lanca sigurno se ni Slobodno Zidarstvo ne bi održalo ovoliko dugo. Veliki Slobodni Zidarski simboli,  tri  velika  Svetla, uz (Mudrost, Snagu i Lepotu) vezivna su nit Bratskog Lanca.  Snaga  Bratskog  Lanca počiva na snazi svakog Brata, on je jak (čvrst) koliko je jaka njegova najslabija karika. Stoga nije ni slučajno što se član Bratskog Lanca ne može postati “slučajno” Za članstvo u Brat- skom Lancu treba ispuniti niz preduslova, od onog Slobodan čovek na  Dobrom glasu,  do onog da svaki Brat kroz ritual vizuelnih i individualnih simbola, zajedno s intelektu- alnim i čulnim predstavama u okviru rituala uspeva da promišlja sjedinjujući (povezujući) Mikrokosmos sa Makrokosmosom.

Bratski lanac je bio i ostao stalni hroničar svih dešavanja (događaja) kroz koje je prolazilo Slobodno Zidarstvo. On simbolizuje snagu Slobodnog Zidarstva, s jedne strane, ali i snagu (duhovnu i moralnu) svakog Brata ponaosob, s druge strane. Snaga bratskog lanca ne ogleda se samo u fizičkoj poveza- nosti “stisku bratskih ruku” Braće, već je daleko vise od toga. Bratski lanac je simbol moralne i duhovne snage – energija kao vezi- vna nit među svom Braćom na zemaljskoj kugli. Braća su sledbenici, ali i  “sluge” Velikog   Neimara   Svemira   sa   kojim   ih povezuje bratski lanac zasnovan na duhovnoj- moralnoj energiji.

Svoj dug prema precima, začetnicima Slobodnog Zidarstva, Braća odužuju pove- zujući se u bratski lanac. Formirajući bratski lanac, Braća ispunjavaju Zakletvu koju su dali Velikom Neimaru Svemira, da će negovati bratske odnose, bez obzira na sve različitosti: verske, nacionalne, obrazovne i materijalne, stvarajući na taj način društvo bez granica. Društvo čiji temelji počivaju na moralnoj i duhovnoj odrednici svakog od nas Braće, članova Slobodnog Zidarstva. A da bi bio dostojan takvog lanca, svaki Brat ima za dužnost da “radi na sebi” – “da kleše svoj neobrađeni moralni – duhovni lik ”. Samo na taj način će biti dostojan bratskog lanca i slave Velikog neimara svemira.

Bratski lanac, iako, na prvi pogled, zasnovan na stisku ruke našeg Brata, daleko je uzvišeniji od tog fzićkog jedinstva. To je lanac koji počiva na bratskoj saosećajnosti naših srca, umova, moralne i duhovne vrednosti. On nas opominje, da težimo ka savršenstvu Velikog neimara svemira, ali nas istovremeno i opominje – podseća, da još nismo savršeni.

U tome se ogleda i naša dužnost da neprestano radimo na sebi. “Klešemo” sebe, kao neobrađeni kamen, ugrađujući ga u temelje pravednijeg i humanijeg društva. Društva u čijem oblikovanju su utkali svoje duhovne i moralne vrednosti Slobodni Zidari, Majstori Kraljevske Umetnosti, pre nas.

Naš bratski lanac, onakav kakvim ga vidimo mi Slobodni Zidari, danas, predstavlja samo, jednu, kariku u bratskom lancu za pokoljenja – Slobodne Zidare koji će nam se pridružiti, i širiti bratski lanac u vremenu koje dolazi iza nas. Na tom putu ka: Slobodi, Jednakosti i Pravdi, vodiće ih tri Velika Svetla Slobodnih Zidara. Sveta Knjiga kao simbol tradicije; Ugaonik kao simbol pravičnosti naših misli i dela  (temelj moralnog zakona) i Šestar kao alat za merenje uspeha (napretka) naših dela koja će činiti u Slobodno – zidarskom životu.

Brat: S.Ć.

P.L. „ Đorđe Vajfert “ Beograd: 18.02.6014. G:.I:.S:.