26-6 The chain of union (the union chain)

Before addressing the topic of the architectural plan itsefl we will remember that “the marking board ” attribute of the degree of master, which is the paper on which the square is „traced” that contains the diagrams by which the Masonic alphabet can be deciphered. We will try to discern the steps that led to the birth of the gesture The bonding chain terminated by the thousands of years of conversion from  the  operational  to the symbolic. Thus we will have a look to the „laced tassel ” whose definition generally accepted by all researchers and esoteric publicists naturally precedes any further analysis of the 7 or 9 knots that …

Read More

26-5 PRIKAZ „MASONSKOG PRIRUČNIKA“ Autora: Br. D. Č., Izdavač: VNLS, Na Orijentu Beograd, 6013. G:.I:.S:.

Pripala mi je čast da iskažem svoje misli i osećanja koje je u meni izazvao (koja    su    nastala    nakon    pročitanog) „Masonski priručnik“, autora, Brata D.Č. Iskazati    svoje    misli    i    osećanja    o „Masonskom Priručniku“,  osnovnom štivu Slobodnozidarske nauke o moralu, pod velom alegorije ilustrovane simbolima, nije lak ni  jednostavan zadatak nijednog Slobodnog  Zidara. Razloga za to ima više. Klјučni je taj, što „Masonski Priručnik“ predstavlјa svoje- vrsnu Slobodnozidarsku literaturu, štivo, u koje je Brat D.Č. utkao svoja Slobodnozidarska iskustva-saznanja, zas- nivajući ih na platformi najrelevantnije arhivske građe, s jedne strane, i da je to Masonsko štivo recenzirano-odobreno za štampu       odlukom       Saveznog       Veća
(br.05/11.05.6013.god.)   u   izdanju   Velike Nacionalne Lože Srbije (VLNS).

S …

Read More

26-4 BRATSKI LANAC KAO ENERGIJA IZMEĐU BRAĆE

Činom polaganja Zakletve pred Oltarom, moju pažnju su privukla tri Velika Svetla Slobodnih Zidara: Sveta Knjiga, Ugaonik i Šestar. Vremenom sam spoznao njihove simbole: Svetu Knjigu kao simbol tradicije; Ugaonik kao simbol pravičnosti naših misli i dela (temelj moralnog zakona); Šestar  kao alat za merenje uspeha (napretka) naših dela koja ćemo činiti u Slobodnozidarskom životu

Rame uz rame s ovim simbolima Slobo- dnih Zidara je bratski lanac koji označava jedinstvo Slobodnih Zidara širom zemljine kugle. To je energija – vezivna nit koja brat- skom lancu daje posebnu vrednost, opleme- njujući bratske odnose, s jedne strane, i dajući posebnu čvrstinu lancu sjedinjujući duhovne i moralne vrednosti, s druge strane. Značaj ovog …

Read More

26-3 PITAGOREJCI I NJIHOVA ULOGA U JAČANJU MASONSKE ZAJEDNICE

Osnovna teza mog rada jeste da se može uspostaviti    veza/razumevanje        masonskih simbola na osnovama autohtonog filozofskog učenja koje nudi Pitagorejska škola. Četiri su ključne premise koje proističu iz Pitagorejske škole,  a na kojima zasnivam svoju pretpostavku.  Prvo,  to  je  princip  monade, drugo,  to  je  tetraktis,  treće,  to  je  metempsihoza, i četvrto, to je značaj zajednice kao moralnog i duhovnog jedinstva.   Ovim redosledom  ću  i  ukratko  elaborirati  simbo- ličku simbiozu između Pitagorejaca i Masona.

Monada je osnovni kosmološki princip u Pitegorejaca. Ona označava ‘počelo svih stvari’, princip iz koga je sve nastalo. Monada je nedeljiva i osnov kosmogonijskog jedin- stva, zato što objedinjuje ograničeno i neograničeno. Konačno, monada je …

Read More

26-2 ZBOG ČEGA, SLOBODNO ZIDARSTVO, NIJE ORGANIZACIJA, SEKTNOG KARAKTERA

Kralјevska umetnost svojom simboli- kom nas između ostalog upućuje i na spo- znaju društvene strukture zajednice i sveta. Ovde ćemo u sažetoj formi poku- šati da izložimo odgovor na jedno od pitanja za koje bismo mogli reći da je “na korist slobodnog zidarstva” i kao takvo primereno razmatranju. Braća u mnogim inostranim obedijencijama već su često razmatrala i davala kompetentne odgovore na pitanje: “Da li je masonerija sekta”? Međutim, takva razmatranja u našoj sredini još uvek nedostaju, te bi ovaj tekst trebalo smatrati skromnim pokušajem da se ova praznina bar malo popuni…

Za razumevanje ovog pitanja pre svega nam je potrebna operativna definicija imenice “sekta”. Poznata je činjenica da nam …

Read More

26-1 ZALUTALOJ BRAĆI

Ovaj rad je posvećen svoj onoj Braći koja skreću sa masonskog puta i onoj braći koja su ušla u ovu našu poštovanu obedijenciju ne shvatajući, na žalost, u potpunosti sa čim imaju posla.

Zaboravljaš, dragi moj Brate, da nisi došao ovde da se boriš protiv mene, već protiv sebe. Ne gledaj koliko  smo  različiti, već koliko smo isti. Možda nismo iste boje kože, iste nacije, vere, obrazovanja, političkog ili nekog drugog ubeđenja, ali to ne treba da bude prepreka našem bratskom odnosu. Lepota je u različitosti. Suprotno mišljenje nije problem, već lepota čovečanstva, lepota stvaranja, lepota koju nam je dodelio Veliki Arhitekta Univerzuma. Zato ne huli. Ne trudi se …

Read More