Katehizis

Katehizis ili katihizis, predstavlja sažetak nekog učenja, priređen u obliku pitanja i odgovora. Domaća reč koja najbliže odgovara ovom značenju je: “pouke”. Najpoznatiji su crkveni katihizisi iz oblasti veronauke, nekada često korišćeni za uvođenje u veru mladih ili nepismenih. Kao što različite crkve imaju različite katehizise, tako se i masonski katehezisi razlikuju od obreda do obreda.

« Back to Glossary Index