Bramarandra

Naziv sedme po redu čakre na sanskritu. Njena boja je ljubičasta i nalazi se na vrhu glave. Naziva se još i čakra “uzvišenog sjaja” ili “krunska čakra”. Energiju crpi iz prostora. Odgovorna je za duhovno biće i vezu sa božanskim.

« Back to Glossary Index