Ajna

Naziv šeste čakre na snaskritu. Njena boja je indigo plava i nalazi se u između obrva u nivou čela. Naziva se još i “treće oko” ili “oko mudrosti”. Energiju crpi iz svetlosti i vremena. Odgovorna je za intuiciju i percepciju okultnog. Smatra se da je ova čakra središte duše.

« Back to Glossary Index