Filetizam

Reč grčkog porekla izvedena iz reči „file“ koja znači: pleme. Označava religijski nacionalizam, odnosno favorizovanje jedne nacije unutar crkve. Filetizam je sa stanovišta crkve označen kao jeres jer sudbinu crkve ne treba vezivati za sudbinu pojedinog naroda ili rase

« Back to Glossary Index