Agnus Dei

Latinski izraz koji znači: “Jagnje Božje”. Misli se na Isusa koji se u korist svih ljudi, iskupljući se u njihovo ime, žrtvovao tokom raspeća na krstu. Isus se žrtvovao kao nevino jagnje, istovremeno opraštajući onima koji su ga nevinog osudili i mučili. Jovan Krstitelj pri susretu s Isusom kaže: “Evo Jaganjeta Božjeg koje odnosi grehe sveta”.

« Back to Glossary Index