Eklezija

Opštenarodna skupština svih slobodnih građana starijih od 20 godina. Sastajala se na agori i predstavljala najvišu vlast u antičkoj Grčkoj na nivou jednog grada.

« Back to Glossary Index