G (slovo)

Slovo koje u masoneriji ima veliki značaj. Ima više simboličkih značenja među kojima su najvažnija: Bog, geometrija, znanje, slava itd.

« Back to Glossary Index