Iluminati

Reč latinskog porekla, znači: “prosvetljeni”. Nome se označava nekoliko društava među kojim su neka stvarno postojala, a neka su izmišljena. Istorijski posmatrano misli se na Bavarske iluminate koje je 1776 godine osnovao Adam Vajshaupt. U moderno doba za nastavljače tradicije Bavarskih iluminata proglasilo se društvo “Ordo Templi Orientis” (Red Istočnog Hrama) koji je 1895 osnovao australijanac Karl Kelner, nasledio Teodor Rojs a zatim u vreme Alistera Kroulija ovaj kontraverzni red je izazivao veliku pažnju javnosti. Danas se ovaj naziv koristi za razne organizacije koje (pretpostavlja se), rade na uspostavljanju Novog svetskog poretka, utiču na događaje i kadroviraju u vladama i međunarodnim korporacijama.

« Back to Glossary Index