Iskušenje vodom

Jedan od testova kojima se kandidat za ulazak u ložu podvrgava tokom inicijacije (FRA: L’épreuve de l’eau).

« Back to Glossary Index